luni, noiembrie 16

praf de stele

noi doi - cei de azi
suntem ca două stele
ce se ciocnesc în cosmos;
când ne certăm
nu e loc de-ntors,
şi totuşi găsim o cale
să nu lansăm meteoriţi,
ori cratere să facem
în pământurile mişcătoare
ale fiinţei noastre,
ci doar
să ne transformăm
în stele căzătoare,
sub aura selenară
a necuprinsului
uni-vers.

Niciun comentariu :